Is de overgang begonnen?

Menopauze?

Zweterig, moe, dwaze kop .... is het de overgang?

Het is niet eenvoudig voor een vrouw om te weten of ze in de perimenopauze zit. Er zijn verschillende symptomen die de overgang inluiden.

De twee voornaamste symptomen zijn:

1. verandering in het menstruatiepatroon:
       

-  kortere of langere  periode tussen twee menstruaties
-  bloedverlies is heviger (al dan niet met klonters of stolsels) of minder heftig

Deze periode van onregelmatigheid kan variëren van enkele jaren tot zelfs 8 jaar.

Wat is niet normaal bij bloedingen?

 • zeer hevige bloedingen
 • bloedingen die langer dan 7 dagen duren of 2 à 3 dagen langer dan gewoonlijk
 • cyclussen korter dan 21 dagen
 • tussentijdse bloedingen
 • bloedingen na seksuele betrekkingen

Mogelijke oorzaken van abnormale bloedingen:

 • hormonaal onevenwicht
 • anticonceptiepil
 • zwangerschap
 • tumoren
 • poliepen
 • endometriose
 • kanker
2. opvliegers = vapeurs = warmte-aanvallen

Andere mogelijke symptomen:

 • nachtzweten
 • slaapproblemen
 • hoofdpijn (vaak rond de menstruatie
 • wazig hoofd en/of humeurwisselingen
 • vaginale droogte
 • minder zin in seks

Echter veel van dez symptomen kunnen ook andere oorzaken dan de menopauze hebben, zoals schildlierproblemen of bloedarmoede. De overgang kan meestal bepaald worden door de persoonlijke medische voorgeschiedenis te doorlopen en andere mogelijke oorzaken uit te sluiten.
Hoe weet een vrouw nu of ze in de menopauze is, m.a.w .of de laaste maandstonden geweest zijn? Wel, de tijd zal het uitwijzen. De meeste zekerheid heeft men wanneer de menstruaties uitblijven gedurende 12 opeenvolgende maanden.
Deze regel geldt niet voor vrouwen die de anticonceptiepil nemen of bij een chirurgische menopauze. Bij pilgebruik kunnen tijdens de pilvrije week menopauzeklachten optreden, dan is waarschijnlijk de perimenopauze begonnen. Er wordt dan meestal aangeraden over te schakelen op een laaggedoseerde anticonceptiepil.
Er zou, indien men ouder is dan 50, kunnen gestopt worden met de pil om te kijken of men in de menopauze is; blijven de maandstonden uit (! 12 maanden-regel toepassen) na het stoppen met de pil, dan is men in de menopauze. Komen er nog maandstonden, dan is men nog niet in de menopauze en blijft de kans op zwangerschap bestaan. Om een volledige bescherming tegen zwangerschap te hebben, zou men de pil moeten nemen tot 56 jaar (leeftijd van de oudste [spontaan] zwangere vrouw).
Men kan ook bij een arts door middel van een bloedprik een FSH-test laten doen. Maar één enkele test kan misleidend zijn. Tijdens de perimenopauze schommelen de hormonenniveaus zeer erg , zodat de uitslag van een test eigenlijk alleen iets zegt over de toestand van de dag van de test en niets over het hormonenpeil van de toekomst.
Er zijn  ook zelf-testen te verkrijgen waarbij door middel van urine, het FSH-peil bepaald wordt. (onder de naam Meno-Check, vroeger Promensil).