Invloed van de menopauze op het werk

Voor een eindscriptie van een master opleiding voerden enkele studenten aan de universiteit van Tilburg ¹ een wetenschappelijk onderzoek uit naar de menopauze (overgang) in relatie tot het werk. We worden steeds ouder en steeds meer vrouwen werken buitenshuis, met als gevolg dat er zich ook steeds meer gemenopauzeerde vrouwen in het arbeidscircuit bevinden

Uit de studie blijkt:

  • Naarmate de menopauzale klachten erger zijn, neemt de werkmotivatie en inzet af, en het burnout-gevoel neemt toe. Het burnout-gevoel stijgt met de ernst van de klachten en de jobeisen.
    Het burnout-gevoel vermindert wel wanneer er sociale steun komt van collega's en de werkomgeving.
  • Beroepsmatig voelen de vrouwen rond de menopauze zich minder goed in hun vel dan de jongeren.
  • Des te erger de menopauzale klachten, des te meer de gemenopauzeerde nood hebben om zich te ontstressen, zowel op fysiek als mentaal vlak, en des te meer tijd ze hiervoor nodig hebben.
  • Er wordt door leidinggevenden te weinig aandacht besteed aan de problematiek rond de menopauze. Het probleem wordt niet erkend, veeleer doodgezwegen.
    Er is in de studie evenwel geen hard bewijs gevonden dat er een taboe zou bestaan rond de menopauze, maar dit betekent niet dat er geen taboe bestaat.
  • Mogelijk kan er door de werkgevers meer aandacht besteed worden aan de problematiek door bv. flexibelere werkuren en thuiswerk.
  • Meer en grootschaliger onderzoek is nodig om dit onderwerp grondig aan te pakken.

1 A.C.P. Strijbosch, E.M.C. van Ginneken, Jessica Peeters, E.Smeur 2011